LANSIO PROSIECT TIR CANOL ‘CYNNAL’

LANSIO PROSIECT TIR CANOL ‘CYNNAL’

Mae’n bleser gan Tir Canol gyhoeddi ein bod wedi bod yn llwyddiannus gyda chais cyllid o’r sefydliad Esmeé Fairbairn i weithio ar brosiectau tir, môr a diwylliannol cymunedol cyd-ddylunio am y bedair blynedd nesaf. Mae’r prosiectau hyn yn cwmpasu pedair prif elfen: 1)...
Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Yn ystod Ebrill roedd o’n bleser cael cynnal Elin Haf Jones fel rhan o gyfnod hi ar brofiad gwaith gyda FWAG. Ar ôl y pythefnos o brofiad gwaith wnaeth Elin rhannu ychydig am ei phrofiad efo ni:     Rhannwch ychydig amdanat ti?   Helo, Elin ydw i. Dwi’n dod o Lanilar...
Partneriaeth newydd i Tir Canol

Partneriaeth newydd i Tir Canol

Wrth i brosiect Tir Canol gael ei lansio, wedi diwedd y prosiect O’r Mynydd i’r Môr, mae partneriaeth newydd bellach yn cymryd y cyfrifoldeb o ddarparu Tir Canol.   Mae’r bartneriaeth newydd yn cwrdd bob mis i symud y prosiect yn ei flaen, gyda...