Artist Preswyl Cyfle

Artist Preswyl Cyfle

Mae Tir Canol yn gymuned sy’n dylunio ac yn darparu canlyniadau cadarnhaol i natur a phobl trwy ein defnydd o’r tir a’r môr. Pobl cymuned yn ymwneud â rheoli tir a môr i natur a nii sydd yn dathlu ein treftadaeth Ileol ac sy’n gynaliadwy Tir...
LANSIO PROSIECT TIR CANOL ‘CYNNAL’

LANSIO PROSIECT TIR CANOL ‘CYNNAL’

Mae’n bleser gan Tir Canol gyhoeddi ein bod wedi bod yn llwyddiannus gyda chais cyllid o’r sefydliad Esmeé Fairbairn i weithio ar brosiectau tir, môr a diwylliannol cymunedol cyd-ddylunio am y bedair blynedd nesaf. Mae’r prosiectau hyn yn cwmpasu pedair prif elfen: 1)...
Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Yn ystod Ebrill roedd o’n bleser cael cynnal Elin Haf Jones fel rhan o gyfnod hi ar brofiad gwaith gyda FWAG. Ar ôl y pythefnos o brofiad gwaith wnaeth Elin rhannu ychydig am ei phrofiad efo ni:     Rhannwch ychydig amdanat ti?   Helo, Elin ydw i. Dwi’n dod o Lanilar...
Partneriaeth newydd i Tir Canol

Partneriaeth newydd i Tir Canol

Wrth i brosiect Tir Canol gael ei lansio, wedi diwedd y prosiect O’r Mynydd i’r Môr, mae partneriaeth newydd bellach yn cymryd y cyfrifoldeb o ddarparu Tir Canol.   Mae’r bartneriaeth newydd yn cwrdd bob mis i symud y prosiect yn ei flaen, gyda...