Ein Cyd-Ddylunio

Pam wnaethon ni ddefnyddio dull cyd-ddylunio?

Cyd-ddylunio – Rhoi mwy o rym yn ôl i ddinasyddion, gan greu perthnasoedd a datrysiadau mwy cynaliadwy! Mae cyd-ddylunio yn golygu dylunio gyda yn hytrach nag ar ran pobl. Mae’n fudiad cymdeithasol, set o feddyliau a gwerthoedd, a set o offer i’w defnyddio ar gyfer dylunio. Mae cyd-ddylunio yn mynd gam ymhellach na dim ond cynnwys pobl mewn prosiect, fel ymgynghori neu ymgysylltu â’r gymuned. Mae’n golygu rhannu pŵer a gwneud penderfyniadau gyda’n gilydd.

“Tir Coed connects people with land (Tir) and woods (Coed) by delivering outdoor training, learning and wellbeing programmes across Ceredigion, Powys, Carmarthenshire and Pembrokeshire. We were inspired by the project’s collaborative process which enabled communities to co-create a “Blueprint” reflecting local assets and needs. We are proud to be part of the partnership which will deliver its actions.”

Cath Seymour

Tir Coed

8 gweithdy

13 sesiwn galw heibio

22 sgwrs ar gyfer grwpiau a sefydliadau

30+ aelodau o'r Grwp Cyswllt

300+ pobl yn rhan o'r cynllun dylunio

Clywsom am ba heriau rydyn ni’n eu hwynebu’n lleol, a’r mathau o ddatrysiad y gallem eu cynllunio i fynd i’r afael â’r rhain.

Trwy gydol y broses ddylunio clywyd neges glir am yr awydd i ddarparu datrysiadau sydd wedi eu teilwra i ganolbarth Cymru er mwyn cynnal ac adfer tirwedd cynhyrchiol lle mae natur yn ffynnu. Mae pobl yn credu y gall y datrysiadau hyn adeiladu ar bethau da sydd yn digwydd yn yr ardal eisoes, tra’n edrych am gyfleoedd newydd gyda’n gilydd ar yr un pryd.

I ddarllen manylder y Glasbrint ewch yma.

I ddarllen am beth rydym wedi dysgu o ddatblygu prosiect drwy broses cyd-ddylunio ewch yma.

Gallwch wrando ar Swyddog Ddatblygu’r prosiect, Sian Stacey yn trafod yr proses cyd-ddylunio gyda TAIR o Chewfror 2022 yma. 

Nodwch fod y fideo yn cyfeirio at O’r Mynydd i’r Môr, dyma oedd enw’r prosiect yn ystod y cyfnod cyd-ddylunio.