Amdanom

Beth yw Tir Canol?

Cymuned sy’n ddylunio ac yn darparu canlyniadau positif i natur a phobl drwy ein defnydd o’r tir a môr.

Ble mae Tir Canol yn gweithio?

Rydyn ni’n defnyddio’r afonydd Dyfi yn y gogledd a’r Rheidol yn y de fel ein ffiniau dychmygol, naturiol. Wrth i Tir Canol ddatblygu ymhellach, ac wrth i bobl arwain ar feysydd penodol o ddiddordeb, bydd hyn cael eu hadlewyrchu yn yr ardal ddaearyddol ei’n brosiect.  

Map of project area, Aberystwyth to Machynlleth

Pam?

Rydym yn wynebu cwymp enfawr mewn bioamrywiaeth a phroblemau ecolegol a hinsawdd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae Tir Canol yn ceisio datblygu syniadau am sut y gallem ni gydweithio fel cymuned er mwyn gwella ein hardal er lles pobl a byd natur.

Pam Tir Canol?

Mae ein henw wedi cael ei ddatblygu gyda’r gymuned ac yn adlewyrchu dau elfen bwysig:

1. Ein hardal leol, neu ein cynefin! Rydym ni’n canolbwyntio ein trafodaethau a chynlluniau ar ardal canolbarth Cymru, rhwng yr afonydd Dyfi a Rheidol, felly’r Tir Canol.

2. Mae’r syniad o gwrdd yn y canol (middle ground) yn bwysig iawn i ni. Rydym yn angerddol am gydweithio a pharchu ein hystod o brofiadau ac arbenigedd. Credwn fod y syniad o ddal y tir canol yn bwysig iawn.

Mae’n hawdd cael syniadau radical ar gyfer iechyd y tir a’r môr, ond dim ond cyfathrebu’r rhain i’r bobl sy’n cytuno â chi. Mae’n hawdd datgan newid ar raddfa tirwedd, ond dim ond gweithio mewn mannau gydag un neu ddau o sefydliadau mawr sy’n berchen tir. Mae’n hawdd awgrymu hefyd bod tynged y blaned yn gorffwys a phenderfyniadau bach unigol o fyw.

Y ffordd galed

Mae dod o hyd i’n tir canol wedi meddwl cymryd y ffordd galed. Rydym wedi gwrthod cyllid rhyngwladol nad oedd yn cyd-fynd â’n taith, ac wedi bod yn barod i gefnu ar yr holl brosiect yn hytrach na pharhau gyda rhywbeth nad oedd ganddo’r gefnogaeth ehangaf. Mae gan ein hardal ni yng Nghanolbarth Cymru gannoedd o dirfeddianwyr, pob un â maent, pwysau, hanesion a syniadau gwahanol.

Cyd-ddylunio ystyrlon

Dim ond os gallem weithio allan sut i’w gyd-ddylunio’n ystyrlon y gellid caniatáu i’r prosiect hwn barhau, Gallwch weld mwy ar gyd-ddylunio yma, ond yn gryno mae hyn yn golygu ei’n bod ni wedi:

   • Cynnal dwsinau o weithdai, cyfarfodydd, cyfweliadau a thrafodaethau anffurfiol i ddylunio’r prosiect
   • Gwnaed y project yn gwbl ddwyieithog ac wedi’i wreiddio yn niwylliant Cymru
   • Creu strwythur llywodraethu sy’n ei gwneud yn amhosib i unrhyw un llais neu garfan sglefrio cyfeiriad y prosiect
   • Treulio amser hir iawn heb wybod beth allai’r prosiect ddod! Mae’n anodd iawn gwahodd pobl i fod yn rhan o rywbeth pan nad ydych chi’n gwybod beth yw e!