Cymerwch Rhan

FFARMWR/ TIRFEDDIANNWR

Hoffwn ni glywed gennych chi am beth rydych yn wneud i cefnogi natur. Os ydych efo diddordeb fod yn rhan o gymuned o tirfeddianwyr sy’n cydweithioi adfer natur ochor i ochor efo’i fysnes ffarm gallwch cysylltu efo ni yma.

AELOD O’N GYMUNED?

Mae’n bwysig iawn i ni fod ei’n gymuned yn cysylltiedig efo sut mae ei’n tir a mor yn cael ei rheoli er lles natur yn yr ardal.

Rydym yn gobeithio rhannu fwy o cyfleoudd i gwirfoddoli, dysgu a dathlu’r gwaith da sy’n digwydd yma efo’n gilydd yn fuan iawn.

EISIAU FOD YN PARTNER?

Mae ei’n bartneriaeth yn tyfu yn parhaol ac rydym yn agored iawn i phartneriaid newydd. Rydym yn cyfarfod yn aml i rhannu ei’n gwaith a chynllunio gyda’n gilydd. Gallwch ddysgu mwy am ei’n partneriaid presennol yma. Os ydych eisiau trefnu sgwrs i drafod fod yn bartner ewch yma.

OS YDYCH YN CYLLYDWR NEU EFO DIDDORDEB BYDDSODDI?

Ar hyn o bryd mae Tir Canol yn cael ei ariannu trwy RSPB Cymru a chyllid craidd Coed Cadw, ond mae hyn ond yn cynnwys yr hwyluso parhaus o’r rhaglen. Mae partneriaid Tir Canol yn edrych ar ystod o gyfleoedd ariannu a buddsoddi i ddod â’n cynllun yn fyw. Rydym am brofi ein syniadau, dysgu o’r cynlluniau peilot hyn ac yna adeiladu prosiectau mwy a gwell sy’n helpu natur i ffynnu ochr yn ochr â’n defnydd presennol a’r môr yn y dyfodol.

Mae rhai o’r cyfleoedd cyllido hyn yn cynnwys archwilio ffrydiau ariannu arloesol, cyllid sy’n sicrhau newid cadarnhaol i fyd natur a’r hinsawdd gyda phobl yn ganolog iddi. Os yw hyn yn rhywbeth y mae gennych ddiddordeb mewn cyllid neu fuddsoddi ynddo, cysylltwch â ni am sgwrs.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Os ydych chi am gadw mewn cyswllt efo diweddariadau Tir Canol cofrestrwch i gylchlythyr y prosiect yma.