Cymerwch Rhan

FFARMWR/ TIRFEDDIANNWR

Mae gan Tir Canol a’i bartneriaid arbenigedd a chyllid prosiect i gefnogi ffermwyr a thirfeddianwyr i ddeall y bywyd gwyllt ar eu tir ac i wella ac ehangu’r cynefinoedd y maent yn eu rheoli. Cysylltwch â ni yn y lle cyntaf a byddwn yn eich helpu i gael mynediad at yr holl gefnogaeth sydd ar gael, fel na fydd yn rhaid i chi gysylltu â llawer o sefydliadau gwahanol eich hun.

Mae rhai o’r cymorth y gallwn eich helpu i gael mynediad iddo yn cynnwys:

  • Asesiadau cynefin fferm gyfan a chynlluniau gweithredu
  • Creu coetir a gwrychoedd
  • Arolygon afonydd a gwaith adfer
  • Arolygon mawndiroedd a gwaith adfer
  • Arolygon coed a choetiroedd hynafol
  • Profi, dadansoddi a dehongli pridd
  • Cynlluniau rheoli maetholion
  • Asesiadau carbon
  • Cymorth ar gyfer ymuno â chynlluniau amaeth-amgylcheddol a Ffermio Cynaliadwy yn y dyfodol

Gallwch gysylltu â Tir Canol drwy: info@tircanol.cymru 
Darllenwch fwy am y gwaith y mae ein partneriaid yn ei wneud gyda ffermwyr a thirfeddianwyr yma 

AELOD O’N GYMUNED?

Mae’n bwysig iawn i ni fod ei’n gymuned yn cysylltiedig efo sut mae ei’n tir a mor yn cael ei rheoli er lles natur yn yr ardal.

Rydym yn gobeithio rhannu fwy o cyfleoudd i gwirfoddoli, dysgu a dathlu’r gwaith da sy’n digwydd yma efo’n gilydd yn fuan iawn.

EISIAU FOD YN PARTNER?

Mae ei’n bartneriaeth yn tyfu yn parhaol ac rydym yn agored iawn i phartneriaid newydd. Rydym yn cyfarfod yn aml i rhannu ei’n gwaith a chynllunio gyda’n gilydd. Gallwch ddysgu mwy am ei’n partneriaid presennol yma. Os ydych eisiau trefnu sgwrs i drafod fod yn bartner ewch yma.

OS YDYCH YN CYLLYDWR NEU EFO DIDDORDEB BYDDSODDI?

Ar hyn o bryd mae Tir Canol yn cael ei ariannu trwy RSPB Cymru a chyllid craidd Coed Cadw, ond mae hyn ond yn cynnwys yr hwyluso parhaus o’r rhaglen. Mae partneriaid Tir Canol yn edrych ar ystod o gyfleoedd ariannu a buddsoddi i ddod â’n cynllun yn fyw. Rydym am brofi ein syniadau, dysgu o’r cynlluniau peilot hyn ac yna adeiladu prosiectau mwy a gwell sy’n helpu natur i ffynnu ochr yn ochr â’n defnydd presennol a’r môr yn y dyfodol.

Mae rhai o’r cyfleoedd cyllido hyn yn cynnwys archwilio ffrydiau ariannu arloesol, cyllid sy’n sicrhau newid cadarnhaol i fyd natur a’r hinsawdd gyda phobl yn ganolog iddi. Os yw hyn yn rhywbeth y mae gennych ddiddordeb mewn cyllid neu fuddsoddi ynddo, cysylltwch â ni am sgwrs.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Os ydych chi am gadw mewn cyswllt efo diweddariadau Tir Canol cofrestrwch i gylchlythyr y prosiect yma.